Bring - แนวข้อสอบ, ข้อสอบราชการ, แชร์ & ฟรี

ID
หัวข้อ
อ่าน
34 แนวข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [02/11/2018]
699
46 แนวข้อสอบภาค ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [08/11/2018]
613
49 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [12/11/2018]
646
54 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/11/2018]
1009
78 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [09/12/2018]
526
79 ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น(กฎหมาย) พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [11/12/2018]
426
92 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อปท. ท้องถิ่น เทศบาล พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [17/12/2018]
388
93 แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [18/12/2018]
368
95 ข้อสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [20/12/2018]
289
97 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท. อบจ. อบต. เทศบาล พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [21/12/2018]
427
106 ข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [24/12/2018]
330
123 ข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [21/02/2019]
448
125 แนวข้อสอบท้องถิ่น จากสนามจริง ปี 2560 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [27/02/2019]
401
154 ข้อสอบ ภาค ก อปท. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [19/04/2019]
356
156 ข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [21/04/2019]
394
160 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [26/04/2019]
581
162 เจาะข้อสอบจริงท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [27/04/2019]
1281
163 ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 62 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/04/2019]
1280
164 ข้อสอบเหตุการณ์สำคัญโลกประจำปี 2561-2562
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [29/04/2019]
1267
165 แนวข้อสอบจริงท้องถิ่น 2562 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [29/04/2019]
1286
166 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [29/04/2019]
1251
168 ข้อสอบท้องถิ่น62 ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข สุขาภิบาล พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [29/04/2019]
2297
169 ข้อสอบภาคข จัดเก็บรายได้ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [04/05/2019]
184
171 ข้อสอบเก่าท้องถิ่น 1668 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [07/05/2019]
217
172 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เตรียมสอบท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [08/05/2019]
379
173 แนวข้อสอบไฟฟ้า สำหรับอ่านสอบภาคขท้องถิ่นเเละครูอาชีวะ ไม่มีเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
177
174 แนวข้อสอบท้องถิ่น สรุปพรบ.11 ฉบับ พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
213
175 แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
196
176 แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
178
177 ข้อสอบท้องถิ่นวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [08/05/2019]
192
178 ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ออกโดย ม.บูรพา พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [08/05/2019]
281
179 เก็งข้อสอบท้องถิ่นวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [08/05/2019]
234
180 ข้อสอบภาคข นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [09/05/2019]
185
181 เเนวข้อสอบภาคข นักวิชาการวัฒนธรรมท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [09/05/2019]
189
183 เเนวข้อสอบภาคขบัญชี เตรียมสอบท้องถิ่น ครูอาชีวะ เเละกทม 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [10/05/2019]
173
184 แนวข้อสอบท้องถิ่น 435 ข้อ ใช้สอบทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [10/05/2019]
280
186 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันออกสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [12/05/2019]
201
188 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก อปท.62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [12/05/2019]
325
193 ข้อสอบภาคข นักจัดเก็บรายได้ คลัง บัญชี ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [13/05/2019]
213
194 ข้อสอบเก่าเตรียมสอบ อบต. พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [15/05/2019]
179
195 เจาะลึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [15/05/2019]
1055
196 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [15/05/2019]
214
221 ข้อสอบนักวิชาการศึกษาครูผู้ช่วยเตรียมสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [17/05/2019]
166
224 แนวข้อสอบภาคข การเงินเเละการคลังท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [23/05/2019]
186
226 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบท้องถิ่น และ ข้อสอบ กพ. 62 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [24/05/2019]
231
227 ข้อสอบภาษาอังกฤษภาคก พร้อมเฉลย สอบท้องถิ่น 62
โดย วันนี้คือวันของเรา [24/05/2019]
185
228 ข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น พร้อมเฉลยเตรียมสอบปี 62
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [25/05/2019]
205
238 เเนวข้อสอบภาคข นักวิชาการการเงินการคลังท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [30/05/2019]
178
241 ข้อสอบภาคข พรบ.พัสดุ 60 เตรียมสอบท้องถิ่นปี 62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [31/05/2019]
183
242 แนวข้อสอบภาคข เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [31/05/2019]
143
247 ข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [04/06/2019]
175
248 ข้อสอบจริงภาคขนักพัสดุเตรียมตัวสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [04/06/2019]
176
249 ข้อสอบนักวิชาการเกษตรและครูผู้ช่วยเอกเกษตร พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [05/06/2019]
137
255 ข้อสอบภาคข นักบัญชี คลัง ตรวจสอบภายใน พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [06/06/2019]
141
257 ข้อสอบภาคข นักวิชาการวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
141
261 ข้อสอบเก่าท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
201
262 ข้อสอบพัสดุ เตรียมสอบท้องถิ่น 60 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [08/06/2019]
181
263 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [08/06/2019]
141
264 ข้อสอบภาคกข นักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [10/06/2019]
133
266 ข้อสอบครูผู้ช่วย สอบสพฐ.และท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [11/06/2019]
150
267 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก อปท. 2,800 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
211
268 ข้อสอบเก่าท้องถิ่น 2 สมัย ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
191
269 ข้อสอบท้องถิ่นเสมือนจริง 100 ข้อ พี่แมงปอ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
418
271 ข้อสอบภาษาไทยภาค ก เตรียมสอบ กพ ท้องถิ่น สพฐ 62 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
160
274 ข้อสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข นักวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [14/06/2019]
155
275 ข้อสอบจริงล่าสุด ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [15/06/2019]
213
276 สรุปพรบ.เทศบาล 62 ออกสอบท้องถิ่น
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/06/2019]
162
277 ข้อสอบภาคขเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเตรียมสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [16/06/2019]
165
278 การเขียนโครงการออกสอบภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [16/06/2019]
148
284 ข้อสอบภาคข ท้องถิ่นสุขาภิบาล สาธารณสุข พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [17/06/2019]
246
285 แนวข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [18/06/2019]
158
286 แนวข้อสอบภาคข บัญชี จัดเก็บรายได้ คลัง พัสดุ พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [18/06/2019]
221
287 แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน อปท.2562 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [19/06/2019]
122
288 ข้อสอบท้องถิ่นที่เคยออก พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [19/06/2019]
245
294 หนังสือราชการ ออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [21/06/2019]
205
295 ข้อสอบ กพ และท้องถิ่น 62 หัวใจข้อสอบภาคก ภาษาไทย พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [22/06/2019]
198
296 ข้อสอบ กพ. และข้อสอบท้องถิ่น 61 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [22/06/2019]
251
297 ข้อสอบภาคข นักวิชาการสุขาภิบาลนักวิชาการสาธารณสุข ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [22/06/2019]
246
298 สรุปข้อสอบรัฐธรรมนูญ 60
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [22/06/2019]
208
299 ข้อสอบท้องถิ่น 62 ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [24/06/2019]
211
302 300 ถามตอบข้อสอบ ฉบับเตรียมสอบท้องถิ่น ปี2562 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [25/06/2019]
220
303 ข้อสอบครูผู้ช่วยปฐมวัยเตรียมสอบทุกกระทรวง 2562 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
144
304 ข้อสอบภาคข นักวิชาการวัฒนธรรม ศาสนพิธีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
188
305 ข้อภาคข แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 2560 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
160
306 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
175
307 ข้อสอบเสมือนจริง ภาค ก ท้องถิ่นทุกตำแหน่งจำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [01/07/2019]
211
308 แนวข้อสอบภาคข บัญชี คลัง จัดเก็บรายได้ พัสดุท้องถิ่นเตรียมสอบ 62 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [01/07/2019]
180
310 แนวข้อสอบภาคข เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นเตรียมสอบ 62 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [01/07/2019]
173
313 ข้อสอบกฎหมาย 11 ฉบับ สอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [01/07/2019]
276
315 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [03/07/2019]
534
317 แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
175
318 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะ์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
226
319 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามรถทั่วไป พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
256
322 คำนวณภาษีออกสอบภาคข นักจัดเก็บรายได้บัญชีการเงิน
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [04/07/2019]
476
323 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ฉบับแก้ไข
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [04/07/2019]
863
324 พรบ.เทศบาล ออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [06/07/2019]
217
325 สรุปเนื้อหารัฐธรรมนูญ 60 ออกสอบท้องถิ่น62
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [06/07/2019]
232
326 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [06/07/2019]
229
327 แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสารสนเทศ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [08/07/2019]
234
328 สรุปสาระสำคัญ พรบ เมืองพัทยา
โดย มนต์ชัย ศิริโรจน์ [08/07/2019]
181
332 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [09/07/2019]
355
334 แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [10/07/2019]
232
335 ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [11/07/2019]
516
337 ข้อสอบงานสารบรรณออกสอบภาคกท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [12/07/2019]
191
338 แนวข้อสอบ ภาค ก กฎหมายท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [12/07/2019]
225
339 ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน ออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [13/07/2019]
1011
340 แนวข้อสอบท้องถิ่น 100 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [13/07/2019]
301
342 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ งานธุรการ พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [16/07/2019]
244
343 แนวข้อสอบนักวิชาการการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/07/2019]
1855
346 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [19/07/2019]
1696
355 แนวข้อสอบภาษาไทยท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [24/07/2019]
249
357 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาคก กพ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [25/07/2019]
209
361 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ภาคก ท้องถิ่น และ กพ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [26/07/2019]
277
400 แนวข้อสอบ กพ และท้องถิ่น
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [04/09/2019]
2002
485 การพิมพ์หนังสือราชการไทยออกสอบท้องถิ่น 62
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [26/12/2019]
1229
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน