Bring - แนวข้อสอบ, ข้อสอบราชการ, แชร์ & ฟรี

ID
หัวข้อ
อ่าน
37 แนวข้อสอบการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [02/11/2018]
935
41 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [02/11/2018]
3041
47 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2561 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [09/11/2018]
487
50 แนวข้อสอบเกี่ยวกับพัสดุ 61 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [13/11/2018]
629
58 แนวข้อสอบการเงิน พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [19/11/2018]
519
64 ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [22/11/2018]
499
69 ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [27/11/2018]
561
74 แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [03/12/2018]
558
90 จะเตรียมสอบรับราชการต้องทำอย่างไร
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [15/12/2018]
337
117 แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกตำแหน่ง ทุกกระทรวง พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [13/02/2019]
319
118 ข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [18/02/2019]
270
122 แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [20/02/2019]
553
124 แจกฟรีสูตร Excel เพื่อนำไปใช้งานในหน่วยงาน
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [25/02/2019]
343
127 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย
โดย วันนี้คือวันของเรา [05/03/2019]
428
128 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันของรัฐบาลล่าสุดของประเทศไทย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [05/03/2019]
483
129 ข้อสอบรอบรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐบาลล่าสุด พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [05/03/2019]
467
132 ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [09/03/2019]
971
140 ข้อสอบเข้าเรียน มอ. พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [22/03/2019]
183
145 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ความรู้ทางช่างไฟฟ้า พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [29/03/2019]
2195
157 ข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านเหตุผล พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [23/04/2019]
1426
158 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [23/04/2019]
806
159 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เตรียมสอบท้องถิ่นเเละสพฐ.
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [26/04/2019]
719
161 เจาะข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [27/04/2019]
1722
222 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน พระราชพิธีฯ สอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [20/05/2019]
338
223 ข้อสอบความรู้รอบตัว เตียมสอบภาค ข ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [22/05/2019]
269
250 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2561 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [06/06/2019]
176
254 แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [06/06/2019]
148
258 แนวข้อสอบ สตง. พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
152
259 ถามตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
232
260 แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
212
265 ข้อสอบความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [11/06/2019]
349
279 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน มกราคม - พฤษภาคม 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [16/06/2019]
215
280 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เดือนกุมภาพันธ์ 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [16/06/2019]
244
281 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เดือนมกราคม 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [16/06/2019]
154
282 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เดือนมีนาคม 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [16/06/2019]
200
283 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วโลก 2561-2562 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [16/06/2019]
281
314 มารู้จักไทยแลนด์ 4.0
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [02/07/2019]
230
316 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [04/07/2019]
3479
320 แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
129
321 แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
142
345 แนวข้อสอบเก่า อสพ . อาสาสมัครพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [18/07/2019]
166
349 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สอบท้องถิ่น กพ พร้อมเฉลย
โดย คนสอบราชการ [22/07/2019]
190
353 แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [24/07/2019]
346
359 แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [26/07/2019]
357
360 แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมเฉลย
โดย คนสอบราชการ [26/07/2019]
229
367 ข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
โดย คนสอบราชการ [30/07/2019]
252
368 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ภาค ก พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [30/07/2019]
242
370 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พร้อมเฉลย
โดย คนสอบราชการ [01/08/2019]
487
372 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 2562 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [02/08/2019]
213
374 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย คนสอบราชการ [05/08/2019]
367
375 แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน
โดย วันนี้คือวันของเรา [07/08/2019]
210
379 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [19/08/2019]
414
380 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ประวัติ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [19/08/2019]
1837
381 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
โดย แนวข้อสอบราชการ [20/08/2019]
1829
382 แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจการเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
โดย แนวข้อสอบราชการ [21/08/2019]
350
384 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
โดย แนวข้อสอบราชการ [22/08/2019]
299
385 ข้อสอบ-ทหารอากาศ
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [23/08/2019]
1856
394 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [28/08/2019]
1918
395 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [28/08/2019]
1846
396 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [30/08/2019]
1853
398 แนวข้อสอบงานสารบรรณ งานธุรการ
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [02/09/2019]
1037
399 แนวข้อสอบพนักงานคดีปกครอง ปลัดอำเภอ
โดย แนวข้อสอบราชการ [03/09/2019]
1839
401 แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [10/09/2019]
1859
402 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [10/09/2019]
1830
403 ข้อสอบภาคก ครูอาชีวะ เตรียมสอบปี2562
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [10/09/2019]
1866
405 แนวข้อสอบอนุกรมเตรียมสอบภาคก ทุกกระทรวงพร้อมเฉลย
โดย แนวข้อสอบราชการ [10/09/2019]
989
408 แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [12/09/2019]
931
410 แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [18/09/2019]
910
411 แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
โดย วันนี้คือวันของเรา [20/09/2019]
908
412 แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
โดย วันนี้คือวันของเรา [23/09/2019]
1017
420 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [25/09/2019]
993
421 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
โดย แนวข้อสอบราชการ [30/09/2019]
912
422 ข้อสอบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [30/09/2019]
887
423 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
โดย คนสอบราชการ [01/10/2019]
2364
424 TylerJuild
โดย TylerJuild [11/10/2019]
36
425 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน (ข้อสอบพัฒนาชุมชน)
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [15/10/2019]
2401
426 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/10/2019]
2373
428 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อสอบพัฒนาชุมชน
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [17/10/2019]
5298
429 แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [21/10/2019]
3850
430 สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [22/10/2019]
3835
431 แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกตำแหน่ง
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [22/10/2019]
2617
435 เทคนิคการทำข้อสอบภาค ก.สำหรับทุกสนามสอบ
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [24/10/2019]
700
460 ยุทธศาสตร์​ชาติออกสอบทุกกระทรวง
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [04/11/2019]
3938
467 ข้อสอบรัฐธรรมนููญ แห่งราชอาณาจักรไทย 2560
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [29/11/2019]
4874
469 สรุปเหตุการณ์ปัจจุบันแบบเน้นๆ ออกจริง ปี 2562
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [04/12/2019]
5120
475 ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [07/12/2019]
3565
486 ข้อสรุปการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 แบบชัดเจน
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [02/01/2020]
5317
490 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปต้นปี 2563
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [06/01/2020]
2931
491 แจกฟรีแนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [07/01/2020]
1093
493 สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [09/01/2020]
5020
556 แนวข้อสอบทั่วไป 2563
โดย คนสอบราชการ [11/03/2020]
116
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน