ข้อสอบ แนวข้อสอบ ราชการพร้อมเฉลย - bring

2072


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบอนุกรม กพ. พร้อมเฉลย

ตีแผ่ข้อสอบอนุกรม กพ. พร้อมเฉลย ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และวิธีทำ
 

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
05/05/2563
1383


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป กพ. พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สูตร แนวคิด ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
05/05/2563
1112


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบ ภาค ก ปี 2560 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาอังกฤษ ข้อสอบ กพ.

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
05/05/2563
1023


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบ กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

เฉลยแบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย กพ. ทุกตำแหน่ง

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
05/05/2563
487


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ระดับ 1-2) พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ระดับ 1-2) ปวช. ปวส.

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
05/05/2563
586


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย

ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปเป็นข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
05/05/2563
389


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ อนุกรม คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย

ตีแผ่ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป แนวข้อสอบอนุกรม กพ. ท้องถิ่น

 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/05/2563
507


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2560

แนวข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 2560 สอบ 2 ก.ค. 2562

เขียนโดย ราชการ
05/05/2563
364


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา พร้อมเฉลย

ข้อสอบเงื่อนไขภาษา สอบ กพ. ท้องท้องถิ่น ครูผู้ช่วย

เขียนโดย ราชการ
05/05/2563
521


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2561 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริง .. ปี 2561 พร้อมเฉลย

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
406


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา พร้อมเฉลย

ข้อสอบ กพ. ข้อสอบท้องถิ่น ความสามารถทางด้านภาษา

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
07/05/2563
463


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบวินัยของข้าราชการ พร้อมเฉลย

วินัยของข้าราชการและระเบียบเกี่ยวกับราชการส่วนงานบุคคล

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
399


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบภาค ก. ทุกกระทรวงพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาค ก. ทุกกระทรวงความรู้ความสามารถทั่วไป

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
324


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ.วิชาภาษาไทย 

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
330


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ. วิชาภาษาไทย บทความสั้น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ. วิชาภาษาไทย บทความสั้น 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
07/05/2563
249


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง กพ. 2560 รอบพิเศษ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริง กพ. 2560 รอบพิเศษ พร้อมเฉลย

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
256


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบอนุกรม กพ. พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบอนุกรม กพ. 

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
260


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2560 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริง ก.พ.  ปี 2560 

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
207


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง กพ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริง กพ พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
303


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2561 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2561 พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
240


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
215


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง กพ. 2559 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริง กพ. 2559 พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
192


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
188


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบอนุกรม กพ. 61 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบอนุกรม กพ. 61 พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
212


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบจริง กพ. 2560 รอบ2 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริง กพ. 2560 รอบ2 พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
207


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ. รอบพิเศษ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ. รอบพิเศษ พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
294


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
594


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ.63 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ.63 พร้อมเฉลย

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
10/05/2563
467


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ 63 พร้อมเฉลย

เตรียมข้อสอบ กพ 63

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
377


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบอนุกรม กพ. 63 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบอนุกรม กพ. 63 พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
323


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบอนุกรมออกสอบทุกปี พร้อมคำตอบ

แนวข้อสอบอนุกรมออกสอบทุกปี พร้อมคำตอบ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
374


ข้อสอบกพ.
สรุปชัดเจน อุปมา อุปไมย กพ.63

สรุปชัดเจน อุปมา อุปไมย กพ.63
 

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
490


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
20/05/2563
472


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบ กพ. 63 คำตอบพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ. 63 คำตอบพร้อมเฉลย

เขียนโดย ราชการ
20/05/2563
814


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบฉบับเต็ม กพ. 63 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบฉบับเต็ม กพ. 63 เนื้อหา สูตรลัด แน่น  พร้อมเฉลย

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
402


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบเก่า กพ. ปี 2557 พร้อมเฉลย

ข้อสอบเก่า กพ. ปี 2557 พร้อมเฉลย วิชาความสามารถในการศึกษา (เทคนิคการ
ทำข้อสอบอนุกรม สัดส่วน ร้อยละ ข้อมูลกราฟ ตาราง ความสามารถด้านเหตุผล
อุปมาอุปไมย ข้อสอบชุดพิเศษ)
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
04/06/2563
40


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบการเรียงประโยชน์ + วิธีทำ + พร้อมเฉลย

ข้อสอบการเรียงประโยชน์ + วิธีทำ + พร้อมเฉลย

เขียนโดย คนมีโชค
02/07/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน