ข้อสอบ แนวข้อสอบ ราชการพร้อมเฉลย - bring

294


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
ข้อสอบ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
05/05/2563
129


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
ข้อสอบ ครูธุรการ พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูธุรการ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หนังสือภายนอก หนังสือภายใน

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
05/05/2563
86


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบบัญชีเงินราชการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบัญชีเงินราชการ งานพัสดุ ข้อสอบการเงิน

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
05/05/2563
164


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
278


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
97


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พร้อมเฉลย

ข้อสอบธุรการ เรื่อง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
108


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
178


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
128


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบงานสารบรรณ สําหรับอ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560 พร้อมเฉลย

ข้อสอบงานสารบรรณ สําหรับอ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
131


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ ครูธุรการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ครูธุรการ พร้อมเฉลย

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
158


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือสรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

คู่มือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
20/05/2563
170


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
วิธีพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word

การเขียนหนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
20/05/2563
163


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น  พร้อมเฉลย

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
22/05/2563
202


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบงานสารบรรณ ตำแหน่งธุรการ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบงานสารบรรณ ตำแหน่งธุรการ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
16/06/2563
137


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบระเบียสํานักนายกรัฐมนตรีวว่าด้วยงานสารบรรณ
 

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
23/06/2563
47


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานพัสดุ

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานพัสดุ

เขียนโดย คนมีโชค
30/06/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน