ข้อสอบ แนวข้อสอบ ราชการพร้อมเฉลย - bring

612


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
แนวข้อสอบเหตุการปัจจุบัน 2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเหตุการปัจจุบัน 2562 พร้อมเฉลย

เขียนโดย เอกสารสอบ
12/05/2563
534


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
309


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคม กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคม กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเฉลย

เขียนโดย เอกสารสอบ
13/05/2563
402


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
แนวข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน" พร้อมคำตอบ

แนวข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน" พร้อมคำตอบ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
366


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
บทสรุปพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไข

สรุปย่อความรอบรู้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไข

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
294


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (2560 – 2579)

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (2560 – 2579)

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
377


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
คําถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

การแข่งขันตอบคําถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
20/05/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน