ข้อสอบ แนวข้อสอบ ราชการพร้อมเฉลย-bring
Document ข้อสอบ แนวข้อสอบ ราชการพร้อมเฉลย-bring

39


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/06/2563
40


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
สรุปพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/06/2563
50


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบเก่า กพ. ปี 2557 พร้อมเฉลย

ข้อสอบเก่า กพ. ปี 2557 พร้อมเฉลย วิชาความสามารถในการศึกษา (เทคนิคการ
ทำข้อสอบอนุกรม สัดส่วน ร้อยละ ข้อมูลกราฟ ตาราง ความสามารถด้านเหตุผล
อุปมาอุปไมย ข้อสอบชุดพิเศษ)
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
04/06/2563
40


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
ข้อสอบรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ฉบับที่20 พร้อมเฉลย

ข้อสอบรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่20
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
04/06/2563
63


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม พร้อมเฉลย

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
02/06/2563
160


ข้อสอบอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ. อปท. ท้องถิ่น ภาค ก ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ. อปท. ท้องถิ่น ภาค ก ทุกตำแหน่ง

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
285


ข้อสอบกพ.
แนวข้อสอบฉบับเต็ม กพ. 63 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบฉบับเต็ม กพ. 63 เนื้อหา สูตรลัด แน่น  พร้อมเฉลย

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
57


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
สรุป สูตรลัด ครบ ครอบคลุม เข้าใจง่าย 

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
59


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
68


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ  เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
29/05/2563
210


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
27/05/2563
138


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ความรู้ปรัชญาการศึกษา

ความรู้ปรัชญาการศึกษา

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
27/05/2563

ดูข้อสอบเก่าทั้งหมด

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน